Gebizdeki Kuyu

Gebizdeki Kuyu

İnsan yalnız kalınca neler düşünür?Geçmişdeki olayları düşünür,sevdiklerini düşünür,düşünürde düşünür.Ben epeyce uzak kaldığım anamı düşündüm.aklıma öyle olaylar geldiki ;çoçukluğumundaki anamı,gençliğimdeki anamı ve şimdiki anamı düşündüm .Sabah kalkınca ilk işim onu telefonla aramaya karar verdim.Ovalarda birlikte çok çalışmıştık.Kırda burçak,karayerde nohut yolduk,çayyerinde ot biçtik,gebizde ekin biçtik.Boz bir eşeğimiz vardı tüm yükümüzü çeken.Ovaya giderken ekmek aş ve diğer malzemeler götürür,gelirkende heybelere ot yolunur üzerinede anam biner öyle gelirdik.Anam bu gidiş gelişlerimizde hep bir şeyler anlatırdı.İşte anamı düşündüğüm o akşam ,anlattığı bir olayı anımsadım.Gene anam boz eşeğimize binmiş ben yanında yürüyerek gelirken ,gebiz mevkisi denilen yere geldiğimizde orada ki kuyuyu göstererek”A Metin şu kuyudan bi zaman çok susamıştık Ak Memet Ağa kuyuda bakır kap bişe yoktu,kuyuya indi Ak Memet Aga pabuçumun topuğuna su doldurduda biz Havse aba ile öyle su içtik, mekanı cenet olsun” demişti.İşte o akşam bu olayı düşündüm.Artık ovalarımızda ne kuyu kaldı ,ne boz eşekle gidenler kaldı.Acaba Oğlum Çağdaş’a veya Çağlar’a sorsam kuyular ile ne biliyorlar.Kuyuları ve bu kuyuların bir zamanlar ne kadar önemli olduklarını biliyorlar mı.Bilemezler çünkü onlar o zamanları ancak anlatılan,duydukları kadar bilebilirler.Biran aklıma ilerde doğacak torunlarım geldi onlar ne bilecekler bu konuda diye düşümdüm.Sabah ikinci işiminde gebizdeki kuyunun bir maketini yapmaya karar verdim.Benim için çok kolay oldu yapımı.Daha önce içinden teker parçalarını çıkardığım  tahtaları bir köşeye koymuştum.Onlardan üç tanesini alarak üst üstte birleştirdim tutkalla yapıştırarak işkence ile sıktım.14*8 ebatlarında 2 cm kalınlığında bir tahtadan maket yaptım.14 cm uzunluğunda ki bir sopayı maketin üzerine tahtayı delerek yapıştırdım,sonra 35cmlik bir sopayı hazırlayarak bu sopanın 12 cm uzunlundaki yerden deldim .yatay sopanın bir ucuna taş bağladım  diger ucunada tahtadan bir kova yaptım,kuyu tamamlanmıştı ama bu kuyuların ortak bir özelliği vardı. Kuyunun yanında ağaç kütüğünden oyulmuş mutlaka bir su yalağı bulunurdu. Çünkü hayvanların su içmesi herşeyden önemlidir,Sadece kendi hayvanları değil oralarda ki hayvanların içmeside düşünülürdü.Yani börtü böcek ,yılan  vb hayvanlar günün belirli saatlerinde  gelir o kuyuların yanıdaki bu yalaklardan su içerlerdi.Bizde su doldurmaya bu kuyulara gittiğimizde yılan vb  hayvanları çok görmüştük.Kuyu maketini yaparken biraz da görselliğine önem verdim .kuyunu etrafını derzle kapldım daha iyi bir hava verdi.Kuyular kültürümüzdede yerlerini almıştır.Türkülerde,öykülerde,filimlerde,şiirlerde yerini almıştır.Hani bir türkü vardı;Evlerinin önü kuyu kuyudan alırlar suyu.

9524 - Yazının toplam okunma sayısı

About the Author